skip to Main Content

Vid ett evenemang, eller kortare uttryck ett event, träffas människor för att utbyta information, tankar och idéer.
Ett event kan vara en konferens, en föreläsning, en bolagsstämma, ett kick-off, ett jubileum eller en utställning på en mässa…
….eller något annat.

Stort arbete läggs på den information som lämnas och i många fall på miljö och underhållning.
För att maximalt utnyttja det nedlagda arbetet låter man alla som inte hade möjlighet att närvara få ta del av innehållet.
Vi har mer än 25 års erfarenhet av att filma och redigera event.
När vi filmat, med en eller flera kameror, och redigerat det inspelade materialet blir resultatet en dokumentation med en speltid som vi tillsammans kommer överens om.
Så lång eller så kort att intresset hålls vid liv hos den som tittar.
När kommer ditt nästa event?

Av oss får du snabbt en offert och förslag på tillvägagångssätt.

Back To Top