skip to Main Content

Filmproduktion

Att sätta samman rörliga bilder till en film för att berätta en historia har man gjort sedan 120 år tillbaks i tiden. Under 35 av de åren har vi på Blackbox varit med och berättat historier. De historierna har vi berättat i form av informationsfilmer, med nyheter som ska spridas eller som utbildningsfilmer för olika målgrupper eller som reklamfilmer med säljande budskap för varor och tjänster.

Filmexempel

Arkitekturhistorikern Martin Rörby tar oss med på en tur i universitetsområdet Frescati i Stockholm. En inspirerande film om att se möjligheterna med kulturvärden.
Back To Top