skip to Main Content

Att fysiskt deltaga på en konferens eller ett seminarium kan ge mervärden förutom kursens innehåll, det kan ge möjlighet till mingel med kollegor, fika tillsammans, gemensam lunch och kanske middag på kvällen. Att i stället deltaga i konferensen eller seminariet via datorn, med bild och ljud, ger inte alla de möjligheterna, men många andra möjligheter öppnar sig i stället. Deltagaren väljer det som är viktigast för henne eller honom att se live, utnyttjar dagen på jobbet optimalt och kan i efterhand titta på de delar av programmet som kunde vänta någon dag. Det sparar tid och företaget sparar stora resekostnader.

arkdes
Paneldebatt på Arkdes

vnva
Talare på distans via Skype

Med Blackbox får tittaren en sändning som är anpassad för deltagaren som sitter på kontoret eller hemma.  Med chat , twitter eller andra hjälpmedel kan tittaren deltaga med frågor och kommentarer i direktsändningen.  Blackbox bildproducerar sändningen på ett sådant sätt att tittaren får en bild- och ljudmässig korrekt och snygg TV-sändning av konferensen, seminariet eller evenemanget. Blackbox kan garantera hög kvalitet tack vare noggrann, yrkeskunnig och erfaren personal. Till detta hör också att vi endast använder professionell utrustning.
Blackbox gör skillnad.

Webb-TV exempel:

Paneldebatt från Arbetsgivarverkets seminarium i Almedalen: Ett arbetsliv präglat av digitalisering – hur påverkar det ledarskapet? Oavsett om antalet chefer minskar i och med digitaliseringen eller inte, kvarstår frågan; Hur kommer arbetslivet att se ut för de individer som kommer att ha uppdraget som chef och ledare i en digitalt integrerad värld?
Back To Top